Ergenlik Ve Adolesan Adet Düzensizlikleri

Ergenlik Ve Adolesan Adet Düzensizlikleri

Kızlarda 10, erkeklerde 12 yaşında başlayan ve ortalama 5 yıl süren ergenlik, çocukluktan erişkinliğe geçiş dönemidir. Bu dönemde fizyolojik, psikolojik ve sosyal yönden birçok değişim bir arada yaşanabilir. Bu dönemde kızlarda 15 -20 cm, erkeklerde ise 20-25 cm boy artışı olur. Vücutta hızlı bir kilo artışı gözlenir. Daha önce salgılanmayan seks hormonlarının salgılanması artar.

Kızların çoğunda ergenlik göğüslerin büyümesi ile başlar. Göğüslerin büyüdüğünü genelde meme uçlarının birisinin veya her ikisinin üzerinde küçük ve hassas bir kabarıklık meydana gelmesi ile fark edilir. Bu kabarıklık birkaç yıl içinde giderek büyüyecektir. Başlangıçta bir göğüs diğerinden daha büyük olabilir ve bu durum bazen göğüsler son şeklini alıncaya kadar sürebilir. Ergenlikle birlikte genital bölgede yumuşak kıllar görünmeye başlayacaktır (pubarş). Bu kıllar daha sonra sık ve kıvrımlı hale gelecektir. Zamanla kalça genişleyecek ve bel daralacaktır. Vücudun karın, kalça ve bacaklarında yağ depolamaya başlayacaktır. Böylelikle kadın vücuduna özgü çizgiler meydana gelmektedir. Bu dönemde kollar, bacaklar, eller ve ayaklar vücudun geri kalan kısımlarına göre daha hızlı büyüyecektir. Deri ergenlikle birlikte daha yağlı hale gelir ve daha çok terleme fark edilir, çünkü ter bezleri de büyümeye başlamıştır. Yine, yüzde cildin yağlanmasına bağlı olarak sivilceler ortaya çıkacaktır. Ergenlikteki bu sivilceler "akne" olarak isimlendirilir ve ergenlik dönemindeki hormonların yükselmesine bağlı olduğundan genelde normal kabul edilir. Akneler bazen çok şiddetli olup tedavi gerektirebilir. Ergenlik dönemindeki pek çok fiziksel değişim ve bu çağdaki gençlerde bir takım ruhsal problemleri de beraberinde getirir. Depresyon, anksiyete (içsel sıkıntılar), kendini çirkin hissetme, aşırı alınganlık bunlardan bir kaçıdır. Ebeveynler bu dönemi yaşayan çocuklarıyla yakinen ilgilenmeli ve destek olmalıdır. Bazen profesyonel destek alımı gerekebilir. İlk adet görme veya tıbbi literatürdeki adıyla "menarş", kız çocuklarının puberte gelişimi sırasında üreme çağına geçişin bir işareti olarak kabul edilir. Kızların çoğu 9-16 yaşları arasındayken ilk adet kanamasını yaşarlar.

Ergenlikte sık rastlanan âdet bozuklukları genellikle geçicidir ve birkaç yıl içinde kaybolur, ilaç tedavisi ve sıkı tıbbi gözetim ancak ender durumlarda gerekir. Bazı bozukluklarda ruhsal tedavi yararlı olabilir. Âdet görmeyle başlayan olgunlaşma sü-recinde bazı rahatsızlıklar ortaya çıkabi¬lir. Bu arada adet kanamaları da düzen¬siz olabilir. Ama uzun dönemde bu düzensizliklerin çoğu ortadan kalkar.

Çok uzun ya da çok kısa süren kanamalar daha çok yumurtlama olmayan sikluslarda görülür. Bu tür bozukluklar iç salgı bezlerinin henüz olgunlaşmadığını gösterir. Bu durum tedavisiz kendiliğinden kaybolur. İlk adet geç görüşmüşse ve siklus tümüyle düzensizse hipotalamusun işlevinde bir yetersizlik olduğu düşünülmelidir. Düzensiz, adet sikluslarından bağımsız, uzun ve şiddetli kanamalara genç kızların yüzde 2-5’inde rastlanır. Ergenlik dönemindeki adet rahatsızlıklarının büyük bir bölümü bu gruba girer. Rahatsızlık genellikle ilk adet kanamasından birkaç ay sonra ortaya çıkar. Yıllar geçtikçe genellikle kendiliğinden ortadan kalkar ve siklus normale döner.


Copyright © 2018 meteitil.com Tarafından Tüm Hakları Saklıdır.