Kongre Bildirileri

 1. İTİL İ.M., ÖZŞENER S., ÖZSARAN A., KAZANDI M., TEREK C., AŞKAR N., Gebelik ve Wegener granülomazotu. Perinatoloji Kongresi 10-13 Mayıs 1998, Antalya. "Poster olarak sunulmuş ve bilimsel toplantı kitabında özet olarak yayınlanmıştır." (16 no´lu yurt içi dergi yayınıdır.)
 2. TİL İ.M., KAZANDI M., ÖZSARAN A., GEDİZ B., YILMAZ H., DİNÇER Ö. Abortus mımmens olgularının prognozunun belirlenmesinde maternal estradiol, progesteron, HCG, AFP ve 17-hidroksiprogesteron düzeyleri ile ulirasonografinin tek tek ve birlikte kullanımlarının önemi. Perinatoloji Kongresi 10-13 Mayıs
 3. 1998 Antalya. "Poster olarak sunulmuş ve bilimsel toplantı kitabında özet olarak yayınlanmıştır." (Sözlü olarak sunulmaya layık bulunan ilk 5 poster arasına girdi) (25 no´lu yurt içi dergi yayınıdır.)
 4. İTİL İ M., KAZANDI M., ÖZSARAN A., TEREK C., ULUKUŞ M., ÖZTEKİN K. Gebelik ve otoimmun bemolitik anemi. Perinatoloji Kongresi 10-13 Mayıs 1998 Antalya. "Poster olarak sunulmuş ve bilimsel toplantı kitabında özet olarak yayınlanmıştır." (19 no´lu yurt içi dergi yayımdır.)
 5. İTİL İ M., ULUKUŞ M., KAZANDI M., OZSARAN A., TEREK C., ULUKUŞ M. Gebelikte kalsiyum kullanımının maternal bemodinamik fonksiyonlara etkisi. Perinatoloji Kongresi 10-13 Mayıs 1998 Antalya. "Poster olarak sunulmuş ve bilimsel toplantı kitabında özet olarak yayınlanmıştır." (30 no´lu yurt içi dergi yayınıdır.)
 6. SAYLAM C., VERAL A., İTİL İ.M., AKTAN A., TEREK M.C., AŞKAR N. The subendhotbelial content of fîbronectin and collagen type IV in the umblical vessels of gestational diabetic mothers. Jinekoloji ve Obsterrik Kongresi 19-23 Mayıs 1999 Antalya. "Poster olarak sunulmuş ve bilimsel toplantı kitabında özet olarak yayınlanmıştır." ( 33 no´lu yurt içi dergi yayınıdır.)
 7. DENİZ M., İTİL İ.M., TEREK M.C., KAZANDI M., YÜCEBİLGİN S., BİLGİN O. Erken gebeliklerde; 17-hidroksiprogesteron, human koriyonik gonadotropin ve progesteron kullanımının serum progesteron düzeyine etkileri. Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi 19-23 Mayıs 1999 Antalya. "Poster olarak sunulmuş ve bilimsel toplantı kitabında özet olarak yayınlanmıştır." ( 37 no´lu yurt içi dergi yayınıdır.)
 8. AYHAN C., İTİL İ.M., ÖZŞENER S., SAĞOL S., ÖZGEN G., AŞKAR N. Postmenopozal dönemde hormon replasman tedavisi alan ve almayan kadınlarda insulin direncinin karşılaştırılması. Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi 19-23 Mayıs 1999 Antalya. "Poster olarak sunulmuş ve bilimsel toplantı kitabında özet olarak yayınlanmıştır."
 9. ÖZŞENER S., ÖZSARAN A., İTİL İ.M., DİKMEN Y. Endometrial pathology of 104 posrmenopausal breast cancer patients treated with tamoxifen. ESO (European Society of Oncology) Course on Gynecological Oncology 25-28 Mart 1998 Ankara. ( En iyi poster seçildi.) (57 no´lu uluslararası yayındır.)
 10. KAZANDI M., ŞENDAĞ F., YÖRÜKALP V., İTİL İ.M., AKERCAN F., AŞKAR N. Hasta Öyküsü ve jinekolojik muayenenin ûriner inkontinansin ayırıcı tanısındaki yeri. 4. Intemationaler pfingstkongress der DTGG, 30.05-03.06.2001, Antalya. ( 43 no´lu yurt içi yayındır.)
 11. ŞENDAĞ F., İTİL İ.M., TEREK M.C., YİLMAZ H. The changes of circulating lymphocyte sub-populations in women with preterm labour: a case-controlled study. 2. Intemationaler kongress fur reproduktionmedizin.16-20. 05.2003, Antalya. ( 64 no´lu uluıslararası yayındır.)
 12. ÖZSARAN A., TÜRKER S., DİKMEN Y., ERHAN Y., İTİL İ.M., ÖZDEMİR N. The correlationof P53 staining and other prognostic factors in endometrial carcinoma. 2. Balkan Congress of Oncology, 10-14 September 1998, İzmir. ( 58 no´lu uluslar arası yayındır.)
 13. SAĞOL S., İTİL İ.M., ÖZSARAN A., ÖZTEKİN K., ÖZBEK S.S., Nasopharvngeal teratoma. 5th International Congress of Obstetrics and Gynecology.May 5-8, 1999, Izmir. "Poster olarak sunulmuş ve bilimsel toplantı kitabında özet olarak yayınlanmıştır." ( 61 no´lu uluslar arası yayındır).
 14. ÖZSARAN A., İTİL İ.M., KILAVUZ H., YÜCEBİLGİN M.S., ULUKUŞ M. Torsion of the adnexa. 5th Intemational Congress of Obstetrics and Gynecology.May 5-8, 1999, İzmir. "Poster olarak sunulmuş ve bilimsel toplantı kitabında Özet olarak yayınlamnıştır." ( 29 no´yurt içi dergi yayındır.)
 15. ÖZSARAN A., ÇELİK H., İTİL İ.M., TEREK M.C., DİKMEN Y, KİLLİ R. Diagnostic value of pelvic examination, abdominal/transvaginal ultrasound, CA 125 and color Doppler ultrasound in postmenopausal women with pelvic mass. llth International meeting of Gynecological Oncology ESGO 11.8-13 May, 1999, Budhapest, Hungary. (31 no´lu yurt içi yayındır )
 16. ÖZSARAN A., İTİL İ.M., SAĞOL S., KURNAZ S., DİKMEN Y. The predictive and prognostic value of interleukin-6 levels in patişents with cervical carcinoma and cerv ical İntraepithelial neoplasia. llth International meeting of Gynecological Oncology ESGO 11.8-13 May, 1999, Budhapest, Hungary. ( 26 no´lu yurt içi yayındır )
 17. ÖZŞENER S., YOLDEMİR T., SAĞOL S., İTİL I.M., OZTEKÎN K., BİLGİN O. Continuous transdermal estrogen and interrupted progesterone and continuous combined oral estrogen and progesterone as two bleed-free regimens of hormone replaceraent therapy for postmenopausal women. The 9th International Menopause Society World Congress on the Menopause, october 17-21, 1999, Yokohama-Japan.
 18. GÜVEN M.A., DİKMEN Y., TEREK M.C., İTİL İ.M., ÖZSARAN A.A., ERHEN Y. Metabolic effects associated with continious megestrol acetate treatment of endometrial pathology. ESO Course on Gynecologic Oncology, 25-28 Nisan 2000, İzmir. ( 62 no´lu uluslararası yayındır.)
 19. ŞENDAĞ F., KAZANDI M., İTİL İ.M., TEREK C.M., DİKMEN Y., Ovarian cysts in postmenopausal tamoxifen-treated breast cancer patients with endometrial thicknening detected by transvaginal sonography. ESO Course on Gynecologic Oncology, 25-28 Nisan, 2000 Izmir.
 20. İTİL İ.M., SAĞOL S., KAZANDI M., AŞKAR N. TVT uygulanan tekrarlayan üriner inkontinans olgusunda ürethra perforasyonu. lst intematiorıal congress on the menopause & the 4th national congress, 17-21 May 2000, Antalya. "Poster olarak sunulmuş ve bilimsel toplantı kitabında, özet olarak yayınlanmıştır."
 21. İTİL İ.M., SAĞOL S., KAZANDI M., AŞKAR N., Cauda Equina sendromu ve üriner inkontinans. 1st Intemational congress on the menopause & the 4yh national congress, 17-21 May 2000, Antalya. %Poster olarak sunulmuş ve bilimsel toplantı kitabında özet olarak yayınlanmıştır."
 22. TEREK M.C., AKERCAN F., ŞENDAĞ F., KAZANDI M., ZEKİOĞLU 0, İTİL İ.M., ÖZTEKİN K. "The Management of Ovarian Tumors in Pregnancy: Description of A Case and Review of the Literature." Uluslararası Katmmlı Güncel İnfertilite ve Yardımcı Üreme Teknikleri Sempozyumu. 24-27 Nisan 2003, İzmir.
 23. KAZANDI M., ÇIRPAN T., AKERCAN F., İTİL İ.M., GÜNDEM G. Management of nypoparathyroidism in pregnancy: a case report and review of the literature. 2. Internationaler kongress fur reproduktionmedizm.16-20. 05.2003, Antalya.
 24. İTİL İ.M., ÇIRPAN T., AKERCAN F., GAMA A., KAZANDI M., KAZANDI A.C., YILDIZ P.S., AKSAR N. Deneysel sıçan endometriosis modelinde BCG aşısı etkisinin değerlendirilmesi. 1st International congress on reproductive medicine, 22-25 September 2004, Antalya. ( Poster l.´lik Ödülü) (69 no´lu uluslararası yayındır.)

METE İTİL

Randevu ve İletişim Formu

Bizlere merak ettiğiniz soruları sorabilir ya da randevu almak için iletişime geçebilirsiniz.


Konu seçiniz