Kitaplar, Yayınlar ve Makaleler

1.DİNÇER Ö., İTİL İ.M. Gebelikte Uterus Rüptürleri. Ege Tıp Dergisi 27(4): 1477-1482,1988.
2. DİNÇER Ö., ÖZKINAY E., SAĞOL S, İTİL İ.M. 252 Vaginal Hîsterektomi olgusunun retrospektif değerlendirilmesi. Ege Tıp Dergisi 28(4): 1809-1817,1989.
3. DİNÇER Ö., İTİL İ.M., SAĞOL S., Özkınay E. Vaginal Histerektomi: Endikasyonlar ve komplikasyonlar. Ege Tıp Dergisi, 28(4): 1727-1732,1989.
4. KARADADAŞ N., İTİL İ.M., GÖRÜŞ A., DİKMEN Y., ÇAPANOĞLU R. 161 Endometrium kanseri olgusunun değerlendirilmesi. Ege Tıp Dergisi 29(2): 240-242, 1990.
5. KARADADAŞ N., İTİL İ.M., DİKMEN Y., ERHAN Y., ÇAPANOĞLU R. Endometriumun berrak hücreli karsinomu. Ege Tıp Dergisi 29(3): 510-514,1990.
6. ÖZTEKİN K., GÜNDEM G., KARADADAŞ N., İTİL İ.M., ÖZKINAY E. Erken doğum tehdidi tanısında fetal solunum haraketleri ve Bishop skorunun değeri. Ege Tıp Dergisi 29(4): 1055-1057,1990.
7. KARADADAŞ N., ÖZSARAN A., İTİL İ.M. ÇAPANOĞLU R. Pelvik înfeksiyonda Sefuroksim Aksetil'in Etkinliği. Ege Tıp Dergisi, 30: 91-93; 1991.
8. BİLGİN O., TIRAŞ M.B., ÖZSARAN A., İTİL İ.M., Polikistik over sendromunda insulin rezistansının yeri. Türk Fertilite Dergisi, 1:45-49; 1993.
9. ÖZSARAN A., TIRAŞ M.B., İTİL İ.M., ÖZTEKİN M.K. Abortus imminens ve Missed Abortus'ta CA 125'in Tanıdaki Değeri. Türk Fertilite Dergisi, 1:23-29; 1994.
10. SAYLAM C., ERTÜRK M., İTİL İ.M., KAZANDI M., ÖZŞENER S., AŞKAR N. Mast cell count in praemenopausal and postmenopausal endometrium. Medical Journal of Ege University 7(3-4): 51-54,1997.
11. İTİL İ.M., SAĞOL S., KILAVUZ H., AŞKAR N. Fonksiyonel over kistlerinin tedavisinde monofazik oral kontraseptiflerinin etkinliği. Türk Fertilite 1: 37-43,1997.
12. İTİL İ.M., SAĞOL S., YOLDEMİR T., AKERCAN F, AŞKAR N. Jinekolojik ve Obstetrik operasyonlarda eldiven delinmeleri. Ege Tıp Dergisi 36 (3-4): 151-154, 1997.
13. KAZANDI M., İTİL İ.M., AKERCAN F., SAĞOL S., AŞKAR N., ASENA U. Adneksler hariç ve adneksler dahil histerektomi yapılan olgularda kan lipid ve hormon düzeylerinin değerlendirilmesi. Klinik Bilimler & Doktor, 3 (4): :460-464:1998.
14. İTİL İ.M., AŞKAR N. Kalsiyum kanal blokerlerinin obstetrik ve jinekolojideki kullanımı. Obstetrik ve Jinekoloji Dergisi 2:36-45,1998.
15. ÖZSARAN A., KILAVUZ H., AŞKAR N., İTİL İ.M. Matemal sistemik hipotansiyonun gebelik ve yeni doğan üzerine etkileri. Klinik Bilimler & Doktor, 2:294-298; 1998.
16. İTİL İ.M., ÖZŞENER S., ÖZSARAN A., TEREK M.C., AŞKAR N. Pregnancy and Wegener's Granulomatosis. Gynecol Obstet Reprod Med,4:101-102;1998.
17. ÖZSARAN A., İTİL İ.M. KAZANDI M., TEREK C., ÖZYÜREK E., AŞKAR N. Hyperandrogenism: Is it a cause of missed abortion or second trimester intrauterine fetal death?. Gynecol Obstet Reprod Med, 3:126-128.1998.
18. ÖZSARAN A., İTİL İ.M., SAĞOL S., ÇELİK H., YILMAZ H., ASENA U. Dilatation and curettage in patients with cervical polyps. Is it necessary?. Gynecol Obstet Reprod Med, 3:143-145; 1998.
19. İTİL İ.M., KAZANDI M., ÖZSARAN A., TEREK C., ULUKUŞ M., ÖZTEKİN K. Autoimmune hemolytic anemia and pregnancy: A case report Gynecol Obstet Reprod Med, 3:152-153.1998.
20. ÖZSARAN A, İTİL İ M, SAĞOL S, TEREK C, AŞKAR N: Two cases of struma ovarii clinically simulating ovarian carcinoma. Gynecol Obstet Reprod Med,3:159-160; 1998.
21. KAZANDI M, İTİLİM ÖZSARAN A, DENİZ M, AŞKAR N. Gebelerde Hepatit-B virüsü taşıyıcılığı. Zeynep Kamil Tıp Bülteni Jinekoloji-Obstetrik-Pediatri Klinikleri, l-2:58-62;1998.
22. İTİL İ M. ÖZSARAN A, KAZANDI M, SAGOL S, TÜZEL M, AŞKAR N: Premenstruel sendromlu olgularda Tiroid fonksiyon testleri ve TRITa TSH yanıtı. Klinik Bilimler & Doktor, 6:903-90551998.
23. İTİL İ M, ÖNAL A, SAĞOL S, AŞKAR N, KOŞAY S. Normal ve preeklamptik hastalarda endojen digoksin benzeri immuno reaktif madde (DLIS) düzeyleri. Ege Tıp Dergisi 37(3-4): 105-108, 1998.
24. SAĞOL S, DİKMEN Y, ÖZŞENER S, İTİL İ . ÖZDEMİR N. Presacral Benign Schwannoma. Annals of Medical Sciences 7(1): 52-55,1998.
25. İTİL İ M. KAZANDI M, ÖZSARAN A, GEDİZ B, YILMAZ H, DİNÇER Ö. Abortus imminens olgulannda prognostik faktörlerin değerlendirilmesi. T Klin Jinekol Obst; 9:65; 1999.
26. ÖZSARAN A, İTİLİM. SAĞOL S, KURNAZ S, DİKMEN Y. Serviks karsinomu ve servikal intraepitelyal neoplazili olgularda serum interlökin-6 düzeylerinin prediktif ve prognostik değeri. Jinekolojik Onkoloji Dergisi, 1:11-14; 1999.
27. SAĞOL S, DEMİRCİ B, SOYKAN N, İTİL İM. ÖZSARAN A, YILMAZ H, DİNÇER Ö. Gebelik yaşı ve betametazonun ?-adrenerjik agonistlere bağlı gelişen miyometrial taşiflaksİ üzerindeki etkileri. Klinik Bilimler & Doktor,l :118-123; 1999.
28. ÖZSARAN A, TEREK C, İTİLİM. SAĞOL S, YÜCEBÎLGİN M S, ASENA U. Comparison of diflunisal and paracetamol for the relief of post-episiotomy pain. T Klin Jinekol Obst; 9233-236; 1999.
29. ÖZSARAN A, İTİLİM. KILAVUZ H, YÜCEBÎLGİN M S, ULUKUŞ M. Adneks torsiyonu. Klinik Bilimler & Doktor 5(3): 413-415,1999.
30. İTİL İ M. ULUKUŞ M, KAZANDI M, ÖZSARAN A, TEREK C, ULUKUŞ M. Gebelikte kalsiyum kullanımının maternal hemodinamik fonksiyonlar üzerine etkisi. T Klin Jinekol Obstet 9:101-104,1999.
31. OZSARAN A, ÇELİK H, İTİL İ M. TEREK C, DİKMEN Y, KİLLİ R. Pelvik kitlesi olan postmenopozal kadınlarda pelvik muayene, transvaginal/transabdominal ultrasonografi, CA 125 ve renkli doppler ultrasonografînin tanısal değeri. Klinik Bilimler & Doktor 4(5): 546-550,1999.
32. İTİL î M, GÜNDEM G. Hormonal kontrasepsiyonda yeni yöntemler. Sendrom 110-113,1999.
33. SAYLAM C, VERAL A, İTİL İ M, AKTAN A, TEREK M C, AŞKAR N. The subendhothelial content of fibronectin and collagen type IV in the umblical vessels of gestational diabetic mothers. Gynecol Obstet Reprod Med,5:72-74; 1999.
34. İTİL İM. SAĞOL S, TEREK MC, ADAKAN Ş, GÜNDEM G, ÖZKINAY E. Serum Lipoprotein Concentrations in Normal and Preeclamptic Women. Gynecol Obstet Reprod Med,5:135-138; 1999.
35. KAZANDI M, GÜNDEM G, TUNCAY G, ÖZKINAY E, İTİL İM. TEREK C. ikinci ve üçüncü trimester gebeliklerin sonlandınlmasında etkin bir misoprostol kullanım protokolü. Klinik Bilimler & Doktor 1(5): 136-138,1999.
36. İTİL İM, OZSARAN AA, KAZANDI M, TEREK MC, AŞKAR. N. 40 yaş üstü gebeliklerin değerlendirilmesi. T Klin Jinekol Obstet 10:21-24,2000.
37. DENİZ M, İTİL İM. SAĞOL S, TEREK MC, KAZANDI M, YÜCEBİLGİN S. Gebeliğin ilk trimestirinde, human koryonik gonadotropin, doğal progesteron ve 17-hidroksi progesteron kaproat kullanımının serum progesteron düzeyine etkileri. T Klin Jinekol Obstet 10:104-110,2000.
38. SAYLAM C, VERAL A, İTİL İM. AKTAN A, TEREK C, AŞKAR N. The subendothelial content of fibronectin and collagen type IV in the umblical vessels of gestational diabetic mothers. T Klin Jinekol Obstet 10:111-115,2000.
39. İTİL İM. ÖZTEKİN K, BİLGİN O. Pruritus vulva tedavisinde izokonazol nitrat ve diflukortolon valerat kombinasyonu uygulamasının etkinliği. Klinik Bilimler & Doktor 2(6): 258-260,2000.
40. SAYLAM C, VERAL A TEREK C, AKTAN A, İTİL İM. PINAR YA, AŞKAR N. The subendothelial content of fîbronectin and collagen type IV in the umblical vessels of smoking mothers. Medical Journal of Ege University 10 (2): 33-36,2000.
41. İTİL İM. BİLGİN O, KARADADAŞ N, YÜCEBİLGİN S, ÖZTEKİN K, TEREK MC. Ovaryan hiperstimulasyon sendromu. Türk Fertilite 1-2:48-53,2000.
42. KAZANDI M, ŞENDAĞ F, İTİL İM, ÖZYUREK E, TEREK MC, ZEKİOĞLU O. Spontaneous uterine rupture in a primigravid term pregnancy caused by placenta percreta: a case report Gynecol Obstet Reprod Med 8:65-67,2002.
43. KAZANDI M, ŞENDAĞ F, YÖRÜKALP V, İTİL İM, AKERCAN F, TEREK MC, AŞKAR N. Hasta öyküsü ve jinekolojik muayenenin üriner inkontinansın ayırıcı tanısındaki yeri Klinik Bilimler & Doktor,8:781-784s 2002.
44. ŞENDAĞ F, İTİL İM, TEREK MC, AŞKAR N, ASENA U. Postmenopozal ûrogenital atrofi ve inkontinans Klinik Bilimler & Doktor,8:320-323,2002.
45. ŞENDAĞ F, KAZANDI M, İTİL İM, TEREK MC. Landry Guillain-Barre Strohl syndrome in twin pregancy T Kiin Gynecol Obst; 12:478-480,2002
46. İTİL İM. Kadında kontrasepsiyon T Klin J Endocrin;l:141-7,2003
47. KAZANDI M, ÇIRPAN T, AKERCAN F, İTİL İM, Gündem G. Gebelikte hipoparatirodiye yaklaşım : olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 17,183-187,2003.
48. TEREK, C, AKERCAN, F., ŞENDAĞ, F., KAZANDI, M., ZEKİOĞLU, O., İTİL, İ.M., Öztekin K, "The Management of Ovarian Tumors in Pregnancy: Description of A Case and Review of the Literatüre", Artemis, 5(1), 76-79 2004.
49. ÖZŞENER S, AKERCAN F, ÇIRPAN Ts TEREK MC, İTİL İM, YÜCEBİLGİN S. Doğal menopozda olan olgularda pulse östrojen-medroksiprogesteron asetat kombinasyonu ve konjuge östrojen-medroksiprogesteron asatat ile yapılan hormon replasman tedavilerinin vazomotor yakınmalara ve uterin kanamalara olan etkilerinin karşılaştırılması Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi;19:81-84,2005.

Yurtdışı Dergilerde Yayınlanan Makaleler

50. OZSENER S, OZSARAN A, İTİL İM, DİKMEN Y. Endometrial pathology of 104 postmenopausal breast cancer patients treated with tamoxifen. European Joumal of GynaecologicalOncology;6:580-391998.
Not: Uluslararası dergilerde 20 kez atıf yapılmıştır. Atıflar bölümünde , indes kapak sayfası île indesin ilgili sayfasının fotokopileri bulunmaktadır.
51. OZSARAN AA, TURKER S, DİKMEN Y, ERHAN Y, İTİL I. TEREK C, OZDEMİR N. p53 staining as a prognostic indicator in endometrial carcinoma. Eur JGynaecolOncol.;20:156-159,1999.
Not: Uluslararası dergilerde 16 kez atıf yapılmıştır. Atıflar bölümünde , index kapak sayfası ile indesin ilgili sayfasının fotokopileri bulunmaktadır.
52. OZSARAN A, İTİL İM, SAGOL S. Endometrial hyperplasia co-existing with cervical polyps. Int J Gynecol Obstet;66:185-6,1999.
53. OZSARAN AA, İTİL EM TEREK C, KAZANDİ M, DİKMEN Y. Giant myoma and erythrocytosis syndrome. Aust N Z J Obstet Gynaecol.;39:384-386,1999.
54. SAGOL S, İTİL İM, OZSARAN A, ÖZTEKİN K, ÖZBEK SS. Prenatal sonographic detection of ııasopharyngeal teratoma J Clin Ultrasound;27:469-473,1999.

Doçentlik Sonrası Yayınlar

55. GÜVEN M, DİKMEN Y, TEREK MC, OZSARAN AA, İTİL İM, ERHAN Y. Metabolic effects associated "\vith high-dose continuous megestrol acetate administration inthe treatment of endometrial pathology. Arch Gynecol ObsteL;265:183-186,2001.
56. SENDAG F, TEREK MC, İTİL İM OZTEKİN K, BİLGİN O. Matemal and perinatal outcomes in women with gestational diabetes mellitus as compared to nondiabetic controls. J ReprodMed.;46:1057-1062,2001.
Not: Uluslararası dergilerde 18 kez atıf yapılmıştır. Atıflar bölümünde , index kapak sayfası ile indesin ilgili sayfasının fotokopileri bulunmaktadır.
57. SENDAG F, İTİL CM. TEREK MCS YİLMAZ H. The changes of circulatmg lymphocyte sub-populations in women with pretenn labour: a case-controlled study.
AustN Z J Obstet Gynaecol.;42:358-361, 2002.
Not: Uluslararası dergilerde 23 kez atıf yapılmıştır. Atıflar bölümünde , index kapak sayfası ile indesin ilgili sayfasının fotokopileri bulunmaktadır.
58. SAYLAM C, OZDEMİR N, İTİL EM, SENDAG F, TEREK MC. Distribution of fîbronectin, laminin and collagen type IV in the materno-fetal boundary zone of the developing mouse placenta, Experimental study. Arch Gynecol Obstet;266:83-85, 2002.
59. SENDAG F3 VİDÎNLİ H, KAZANDİ M, İTİL EM, ASKAR N, VİDİNLİ B, Pourbagher A. Role of perineal sonography in the evaluation of patients with stress urinary incontinençe. Aust N Z J Obstet Gynaecol.;43(l):54-7, 2003
Not: Uluslararası dergilerde 11 kez atıf yapılmıştır. Atıflar bölümünde , index kapak sayfası ile indesin ilgili sayfasının fotokopileri bulunmaktadır.
60. TEREK MC, TAMSEL S, AYGUL S, AKMAN L, İRER SV, İTELİM. ALPER G. How can we predict ureteral obstruction after gynecological surgery? : The changes of Doppler resistive indexs plasma creatinine level and magnesium concentrations after surgical unilateral ureteral obstruction in a rabbti model Int J Gynecol Cancer. Baskıda,
61. ÇIRPAN T, AKERCAN, F, İTİL EM. GÜNDEM G, BİLGEN I, YÜCEBİLGİN MS. Does raloxifene therapy affect mammographic breast cancer sereening in postmenopausal patients? European Journal of Gynecological Oncology. Baskıda.
62. İTİL EM, ÇIRPAN T, AKERCAN F, GAMA A, KAZANDI M, KAZANDI AC, YILDIZ PS, AKSAR. N. The effect of BCG vaccine on peritoneal endometriotic implants in a rat model of endometriosis. Aust N Z J Obstet Gynaecol ( ANZJOG) Baskıda

METE İTİL

Randevu ve İletişim Formu

Bizlere merak ettiğiniz soruları sorabilir ya da randevu almak için iletişime geçebilirsiniz.


Konu seçiniz