İdrar Tutamama Tanısı Nasıl Konur?

İdrar Tutamama Tanısı Nasıl Konur?

Anamnez: İdrar kaçırmanın hangi tipte olduğunun tanısının doğru konması çok önemlidir. Çünkü her tipin tedavisi değişik olmakta olup yanlış bir tanı ile gereksiz bir tedavi uygulanabilmekte olup bazen gereksiz, hiç bir faydası olmayan ameliyatlar da yapılabilmektedir. Tanıya yardımcı olan en önemli faktör iyi bir sorgulama ve anamnezdir. Genellikle iyi bir sorgulama ile kabaca hangi tip idrar kaçırma olabileceği hakkında iyi bir fikir edinilebilmektedir. İdrar kaçırmanın nasıl olduğu (gülme, öksürme, idrara yetişememe, gece idrara çıkma, cinsel aktivite ile ilgisi vb.) öğrenilip not edilmelidir. Diğer öğrenilmesi gereken kronik bir hastalığın olup olmadığı ve kullanılan sistemik hastalıklar ile ilgili ilaçlardır.

Muayene: Detaylı bir pelvik muayene jinekolok tarafından yapılır ve idrar kaçırmanın gözlenmesi ve gerekir ise Q tip test yapılmalıdır. Pelvik muayanede ayrıca rahim sarkması (desensus), idrar torbası sarkması (sistosel) , bağırsakların sarkması (rektosel, enterosel) gözlenmeli ve ne derecede oldukları hakkında fikir edinilmelidir. Eğer kadın sırtüstü pozisyonda iken idrar kaçırma gözlenememiş ise, hasta ayakta durma pozisyonunda muayene edilmelidir. Hastaya bu pozisyonlarda öksürmesi ya da ıkınması söylenerek idrar kaçağı görülmeye çalışılır. Altta yatan nörolojik problemden şüphelenilir ise bir nöroloji doktoru tarafından hasta mutlaka muayene edilmelidir.

24 saatlik idrar günlüğü: İdrar kaçıran kadın, özel bir forma 24 saat süresince idrar miktarını, şeklini, nasıl kaçırdığını ve bunun zamanını kaydetmelidir. Hastaya yaptığı idrar miktarını kolaylıkla ölçebilmesi için tuvalete koyabileceği özel bir ölçüm kabı sağlanmalıdır. Bu günlük doktora tedavi ve tanı için çok yardımcı olmaktadır.

İdrar kültürü ve postvoid rezidü (idrar yapımı sonrası kalan miktar): Herhangi bir test uygulanmadan önce iki ayrı idrar kültürü alınması ve idrar yaptıktan sonra idrar torbasına sonda takılarak, mesanede kalan idrar miktarı ölçülmesi gerekmektedir. Bu kalan idrar miktarı sonda dışında, ultrasonografi ile de kolaylıkla yapılmaktadır.

Ürodinamik tetkikler: Bir cihaz ile idrar torbası içine özel bir sonda konularak sistometri ve üretral basınç profili olarak isimlendirilen, idrar torbası ve idrar yolundaki uyarılmaya bağlı değişiklikler bir kağıt üzerine yazdırılırak idrar kaçırmanın hangi tip olduğu hakkında en doğru tanıya ulaşılmaktadır.

Transvajinal ultrasonografi: Mesane boynu mobilitesi olarak isimlendirilen, idrar torbası ve idrar yolu arasındaki stress ile oluşan değişiklik ölçülebilmektedir.

     


Copyright © 2018 meteitil.com Tarafından Tüm Hakları Saklıdır.