Gebelikte Diabet Taraması

Gebelikte Diabet Taraması

50 gr Glukoz Yükleme Testi - 100gr Oral Glukoz Testi

24-28. haftalar arası GDM taraması amacıyla 50 gr glukoz yükleme testi yapılır.

5O gr glukoz yükleme test sonucu 130 yada 140 dan yüksekse 3 saatlik 100 gr oral glukoz testi yapılır. OGTT için gebe üç gün 300gr karbohidrat içeren beslenme programına alınır. Kişi bu dönemde normal günlük aktivitesine devam etmelidir.Üçüncü gün akşamından sonra 12 saatlik açlığı takiben sabah 0. dakika kanı alındıktan sonra 100gr glukoz 5 dakika içinde içilir. Daha sonra birinci, ikinci ve üçüncü saatlerde glukoz için kan örneği alınır.

  • Açlıkta > 95 mg/dl
  • 1.saattte> 180 mg/dl
  • 2.saatte> 155 mg/dl
  • 3.saatte> 140 mg/dl

Buradaki 4 değerden 2 veya daha fazlası anormal ise gestasyonel diabet tanısı konulur. Tek değerin yüksek olması durumunda ise testin bir ay sonra tekrar edilmesi önerilir. 50 gram şeker yükleme test sonucunun 190 mg/dl’den yüksek olduğu durumlarda 100gr OGTT yapılmasına gerek kalmadan açlık glukoz düzeyine bakılması yeterli olacaktır. Eğer açlık kan glukozu 95mg/dl’nin üzerinde tespit edilirse gebe gestasyonel diabet olarak değerlendirilerek tedaviye başlanılır


Copyright © 2018 meteitil.com Tarafından Tüm Hakları Saklıdır.